Monday, December 1, 2014

ERITREA: National Service (Dienstplicht)

 

Gepubliceerd op 26 april 2014 

Inclusief relevante Facebook reacties Introductie

Via verschillende vrienden van Facebook heb ik vernomen dat zij de documentaire ‘’Sound of Torture’’ hebben gezien en graag iets willen doen aan de situatie in de Sinai. Voor sommigen kwam het als een verrassing dat zulke gruweldaden plaats vinden onderweg van Eritrea naar Europa. Sommige mensen hebben het idee dat deze jongeren niet weten welke risico's ze lopen. Daar zal ik niet te veel woorden aan besteden. Er zijn hele campagnes geweest via Eri-Tv (de nationale televisie omroep), via meerdere kranten, films, seminars en debatten. De Eritrese overheid staat er niet alleen voor in het creëren van het bewustzijn. Naast de overheid zijn er meerdere media die aandacht besteden aan dit onderwerp. Zo heb je de internationale media ‘Voice of America’ (veel beluisterd door Eritreeërs over de hele wereld, ook de Eritrese overheid komt hier vaak aan het woord. Sinds dit jaar hebben ze een officieel kantoor met een correspondent in Asmara, Eritrea), Al-Jazeera, BBC etc. Ook via de radio en schotel kunnen de Eritrese jongeren uit Eritrea alles ontvangen. Zij maken hier dan ook gretig gebruik van. Zelfs de Ethiopische zenders en zogenaamde oppositie groepen zijn allemaal vrij te ontvangen (TV, Radio en Internet). Eritrea heeft nog het budget nog de wil om dit tegen te houden.

De vraag is niet of Eritrese jongeren weten hoe zwaar de weg naar Europa is en welke risico's ze lopen, maar waarom ze desondanks toch gewoon blijven vluchten. Ik zet de factoren die naar mijn mening een rol spelen kort op een rijtje. Deze zullen in twee lijnen verdeeld worden: push en pull factoren.1. Push Factoren: wat stoot ze af uit Eritrea (Afrika)?

Economische achteruitgang sinds 2000

Eritrea is een arm land als we praten in termen van inkomen per hoofd. Dit is na de oorlog met Ethiopië van 1998 verslechterd. Voor een deel van de jongeren is er een drang om weg te gaan zodat zij zich simpelweg kunnen ontwikkelen. Daarbij willen zij hun familie helpen die tegenwoordig amper de huur kan betalen.De meeste jongeren zitten al jaren in de National Service (dienstplicht) waarin ze een gering bedrag in de vorm van zakgeld krijgen. Dit is de groep die gedreven is uit armoede en verreweg de grootse groep. Armoede is een oud fenomeen in onze regio. Echter wat de situatie van nu wezenlijk anders maakt is het feit dat er economische achteruitgangen zijn geweest in zowel de steden als in de dorpen. Ooit was er een periode waarin de bevolking meer te besteden had vanwege de bredere economische mogelijkheden. Het was de periode van 1991 tot en met 1998. Vervolgens waren de lonen gelijk gebleven, maar de inflatie steeg enorm. Dit alles is te vinden in oude statistieken over Eritrea. Vanaf 1998 tot en met 2000 heerste er een bloedige grensoorlog tussen Eritrea en Ethiopië. De vraag is nu, wat is er na 2000 veranderd waardoor de economie enorm achteruit is gegaan en waarom zitten de jongeren toch zo lang in de National Service? Dit zal ik aan het einde toelichten
Terwijl de jongeren in dienstplicht zitten worden er in 2009 ook nog zonder enig bewijs internationale sancties afgekondigd tegen Eritrea. Deze sancties zijn gebaseerd op beschuldigingen tegen Eritrea dat zij betrokken zouden zijn bij het helpen van Al-Shabaab in Somalië en het volgens Amerika onopgeloste conflict met Djibouti. Hier is nooit enig bewijs voor geleverd en de Eritrese bevolking wacht nog altijd op deze ‘’bewijzen’’. China en Rusland onthielden zich van het stemmen voor de sancties. Het land dat deze sancties heeft bedacht en gedicteerd is de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Sinds 2009 worden bedrijven systematisch tegengehouden om te investeren in Eritrea. Dit heeft veel effect gehad op de economie in Eritrea en op de leefomstandigheden van de bevolking. Zij zijn slachtoffer van de misplaatste belangen van de VS en haar bondgenoten. Desondanks begint de economie te verbeteren, al merkt de bevolking hier nog weinig van. Diegene die nu documentaires maken en zichzelf mensenrechten activisten noemen hebben actief meegewerkt om Eritrea economisch te schaden. Ironisch genoeg huilen zij nu krokodillentranen en zij doen zich voor als personen die het land graag zien verbeteren. Het enige wat hen interesseert is politieke macht en niets anders. Dit weten de nieuwkomers en daarom steunen ze de acties van deze kansloze activisten niet. Er zijn zelfs talloze gevallen van jongeren die terugkeren naar Eritrea, daar trouwen, hun familie helpen en 2% wederopbouwgeld betalen.

Ten derde, waren er noodgedwongen handelsrestricties vanuit de regering voor handelaren omdat er veel meer geïmporteerd werd dan geëxporteerd. De economen onder ons weten dat dit bij een zwakke economie kan leiden tot een enorme inflatie van het nationale munt en vervolgens de vernietiging van de nationale economie. De inflatie was torenhoog na de oorlog met Ethiopië in 1998. Hierdoor steeg de prijs voor de basisbehoeften en de huur. Inmiddels is dit bijna verleden tijd want er zijn enorme sprongen gemaakt. Sinds 2010 is de export van Eritrea gestegen, wat leidt tot het meer beschikken van buitenlandse valuta. Ook heeft de regering steeds meer ruimte om kleine ondernemers in het land te helpen met leningen zodat zij een eigen onderneming kunnen starten. De oude zakenmensen bestond uit een zeer kleine groep met veel potentie. Momenteel hebben zij hun lot gezocht in andere Afrikaanse landen of in het Westen. Zodra de economie in Eritrea verder groeit en er ontstaan goede voorwaarden, dan willen deze zakenmensen niets liever dan terug keren en investeren in hun geboorteland.Familie druk

Naast de economische situatie zijn er families en ouders die hun kinderen onder druk zetten om het land te verlaten. Zij verwachten dat het veel beter zal zijn voor de toekomst van hun kind en de familie. Ook tijdens de 30-jarige strijd waren er families die hun kinderen liever lieten vluchten dan dat ze hun naar het onafhankelijkheidsfront lieten gaan.

In wezen kunnen de meeste push factoren ook voor andere Afrikaanse landen worden toegepast. Armoede en onveiligheid is namelijk voor de meeste ontwikkelingslanden van toepassing. Kijk alleen al naar de Oost-Afrikaans regio en daaruit kan je stellen dat vluchten voor conflicten een veel voorkomend fenomeen is. Wat Eritrea anders maakt zijn vooral de pull factoren.


2. Pull Factoren: Wat trekt ze aan naar Europa?


Internationaal georganiseerd asielprocedure

Dit is wat het geval van Eritreeërs anders maakt dan andere Afrikaanse landen. Speciaal voor Eritreeërs worden asielprocedures de laatste jaren internationaal afgestemd met de politieke situatie van Eritrea in het achterhoofd. In Europa en Israël is het tegenwoordig voor Eritreeërs erg gemakkelijk om de benodigde papieren te verkrijgen. Hierdoor krijgen de Eritrese nieuwkomers in het land waar ze asiel aanvragen een permanent verblijf. Dit gebeurt onder druk van NGO's en lobbygroepen die in het belang van de VS handelen. Er worden dan een aantal doelgroepen uitgestippeld die in aanmerking komen. Deze groepen zijn bijvoorbeeld: evangelisten, dienstplichtigen, politieke tegenstanders van de regering en nog veel meer. Dit wordt netjes op papier gezet en verspreid. Zoals ik in het begin schreef, is het voor een Eritreeër eenvoudig om up to date te blijven over de asielprocedures. De potentiële vluchteling en de mensensmokkelaar zijn dan ook binnen de kortste keren op de hoogte van deze situatie. Men kan zich afvragen wat voor effect dit heeft op de jongeren die het economisch gezien tot wel twintig keer zo slecht hebben dan wij hier in Nederland of elders in de westerse wereld. Als ik in Eritrea met jongeren praat dan vragen ze me de oren af hoe de asielprocedure in Nederland is. Of er genoeg werk is? Hoe het zit met scholing? In welke land krijg je het snelst je papieren? Nederland, Zwitserland of elders? Ze vragen nooit of je ook kan stemmen in Nederland of welke politieke partijen er zijn. Dat interesseert ze namelijk helemaal niks.
En niet alleen de asielprocedures zijn goed georganiseerd, maar tevens ook de mensenhandel en alle bijkomende ellende. Dit is een miljarden business wat zijn sporen achterlaat in ziekenhuizen in de VS, Israël en West-Europa. Vermoedelijk worden deze groepen zelfs een handje geholpen door Washington als we de woorden van Barack Obama moeten geloven toen hij over Eritrea sprak. Hij stelt: "We zijn in samenwerking met groepen die helpen vrouwen en kinderen ontsnappen uit de greep van hun misbruikers. We helpen bij het opvoeren de inspanningen van andere landen (buurlanden). En we zien de resultaten".

In de afgelopen jaren zijn er landen die beseften dat het wel veel te gemakkelijk werd om asiel te krijgen als Eritreeër zijnde. Zelfs Ethiopiërs en Soedanezen begonnen de identiteit van Eritreeërs aan te nemen om zodoende in aanmerking te komen voor asielprocedures. Het enige wat ze hoefden te doen is het goed instuderen van hun ‘’rol’’ als Eritreeër.
Bijna iedereen die onder de 40 jaar is momenteel dienstplichtig, maar zelfs oudere mensen die nog hard nodig zijn werken nog steeds voor de regering onder hetzelfde programma als de dienstplichtigen. Dit is de meerderheid van de Eritrese bevolking van vier miljoen. Zelfs leden van het Eritrese kabinet zijn praktisch dienstplichtig. Dit is dan ook de grootste groep asielzoekers. Omdat deze groepen te groot werden hebben Israël en Zwitserland de procedure veranderd terwijl politiek gezien niets veranderd is in Eritrea. Zij hebben beseft dat Eritrea noodgedwongen door de situatie in de regio zoveel mensen in dienst houdt. Ook zijn ze tot de conclusie gekomen dat de meeste Eritreeërs niets met politiek te maken hebben, maar slecht arbeidsmigranten zijn. Het zal een kwestie van tijd zijn tot andere landen als Nederland en Duitsland ook zullen volgen.


Brain Drain

Hoe goed de asielprocedures ook bedoeld zijn door sommige landen, het blijft een procedure wat vooral de (gestudeerde) jongeren motiveert om Eritrea te verlaten. Dokters, ingenieurs en economen zien duidelijk dat de mogelijkheden in het westen veel beter zijn met hun net behaalde diploma's dan in Eritrea blijven werken voor 20 Euro per maand. Wat wij niet moeten vergeten is dat er enorm veel geld en energie is geïnvesteerd in deze jongeren die het land verlaten. Educatie en zorg is namelijk geheel gratis in Eritrea. Dit is een onderdeel van de campagnes van de EPLF die al in de jaren 70 van start ging. Natuurlijk is het begrijpelijk dat iemand die elders 20 keer zo veel kan verdienen het land verlaat, maar dat neemt niet weg dat ze ook Eritrea wat verschuldigd zijn. Deze groep is de belangrijkste in termen van anti-Eritrea campagnes van de Verenigde Staten en haar bondgenoten. Er zijn genoeg Wikileaks-cables die dit bevestigen. Hierin heeft onder andere de Amerikaanse Ambassade in Asmara een rol gespeeld om de vooral jonge intellectuelen uit Eritrea te krijgen. Er zijn speciale fondsen opgezet in Ethiopië en elders in de wereld om dit te ondersteunen. Het gaat niet om complottheorieën maar om kei harde belangen van de VS die niet samengaan met de belangen van Eritrea als een staat wat streeft naar zelfredzaamheid. Eritrea streeft naar een ontwikkeling zonder voedselhulp en zonder economische programma’s die opgelegd zijn door het IMF of de Wereld Bank.

Vervolg National Service (Dienstplicht)

De vraag waar ik op zou terugkomen is waarom er zolang dienstplicht is zonder dat het bekend is wat de duur hiervan is? Dit zijn sentimenten die alle Eritreeërs delen, inclusief de overheid van Eritrea. Het is de EPLF/PFDJ die het land heeft georganiseerd voor de onafhankelijkheidsstrijd, het grensconflict met Ethiopië en tegen de huidige bezetting van de Eritrese grondgebieden door Ethiopië. Het 'volks front' zoals de Eritreeërs de PFDJ noemen, is voor en na onafhankelijkheid de belangenbehartiger van Eritrea en dit is wat zij nog steeds zijn. Wat me opvalt is dat er geluiden zijn dat Eritreeërs in complottheorieën geloven. Zoals ik al eerder schreef gaat het om de belangen van Eritrea die verdedigd dienen te worden. Ethiopië heeft 300.000 grondtroepen, tanks en alle benodigde militaire voorbereidingen getroffen bij de grens met Eritrea om elk moment aan te kunnen vallen. Iedereen kan hier informatie over vinden. Ethiopië bezet hiermee het gebied wat aan Eritrea toebehoort. Een onafhankelijk international 'border commission' is met medewerking van beide landen opgezet als doel om de grenzen duidelijk te markeren. Badme, wat altijd van Eritrea is geweest en waar de grensoorlog vooral over begon, is aan Eritrea toebehoort. De aanwezigheid en bezetting van Ethiopische soldaten in Badme is sindsdien dan ook illegaal. Dit akkoord werd gegarandeerd door de Verenigde Naties, De Europese Unie en de Verenigde Staten. Al deze partijen hebben in 2002 het 'Algiers Agreement' getekend wat 'definitief en bindend' is. Echter hebben ze allen zich niet gehouden aan deze overeenkomst. In plaats daarvan hebben ze zich zelfs openlijk tegen de regering van Eritrea gekeerd. Jandy Frazer, de voormalige vertegenwoordiger van de VS in Afrika, gaf in een vertrouwelijk gesprek met haar collega John Bolton aan dat het internationaal 'border commission' een verkeerd besluit heeft genomen door een groot deel van het conflictgebied aan Eritrea toe te kennen. Zij zei dat dit teruggedraaid diende te worden. Dit was haar boodschap om bij een VN sessie te benoemen, maar Bolton schaamde zich en besloot het niet openlijk bij een VN sessie te benoemen. Vervolgens vertelde de Ethiopische regering openlijk op TV dat het internationaal 'border commission' in het voordeel van Ethiopië heeft geoordeeld en Badme bij Ethiopië hoort. Het volk maakte hier een nationale feest van maar voor de Ethiopische regering werd dit achteraf een feestje met een nare smaak. Het was natuurlijk een leugen die de regering verkocht aan haar volk en als regering kun je achteraf geen leugen over zo een kwestie goed praten. Daarna werd het aangepast naar we accepteren de besluiten niet en daarna weer we accepteren de besluiten in principe, maar willen eerst praten(onderhandelen). Als het met praten kon worden opgelost dan was er nooit een grensoorlog geweest en was er geen 'grens commissie' nodig om het conflict op te lossen.

Gezien de militaire, economische en politieke druk op Eritrea door de VS en Ethiopië, is er geen andere manier dan dat Eritrea zich verdedigd door zich te bewapenen. Dit is overigens niet nieuw voor Eritrea. Toen er tussen 1952 en 1961 geen politieke oplossing kwam voor het dekoloniseren van Eritrea moest het land zich vanaf 1961 tot en met 1991 een onafhankelijkheidsstrijd uitvoeren die 30 jaar duurde. Ook het feit dat Eritrea omringt is met buren die stuk voor stuk zeer onstabiel en verzeild zijn in binnenlandse conflicten: Sudan, Zuid Soedan, Yemen, Ethiopië en Somalië. Dit heeft een grote rol gespeeld bij het besluit om in staat van paraatheid te blijven. Waarom zou Nederland militaire trainingen in Mali en Afghanistan verlenen? Omdat eerst de nationale veiligheid van die landen gegarandeerd moet zijn om voor stabiliteit te zorgen (om de belangen van Nederland te garanderen). Dus als Eritrea eerst de nationale veiligheid voorop stelt, om haar belangen te behartigen, moet er niet raar worden opgekeken alsof dit iets frappants is. Natuurlijk kunnen we discussiëren over hoe de militaire indeling van Eritrea moet zijn en hoe de dienstplichtigen beloond dienen te worden. Dit stelsel is overigens intern aan het veranderen. Ethiopië heeft meer dan 90 miljoen inwoners en zij zijn hiermee het tweede land met de meeste inwoners van Afrika. Zij krijgen financiële en materiële steun van het grootste rijk ter wereld. Zij bezitten Eritrees grondgebied en kunnen Eritrea op elk moment aanvallen. De oneindige dienstplicht in Eritrea is het directe gevolg van Ethiopië die weigert om Eritrees grondgebied te verlaten en die op elk moment aanvallen kan uitoefenen en dit ook geregeld met trots doet. Eritrea bevindt zich in een chaotische omgeving met instabiele buurlanden. In Soedan, Zuid Soedan, Yemen, Ethiopië, Djibouti en Somalië is er de afgelopen 15 jaar in feite geen sprake geweest van stabiliteit. Eritrea heeft haar buren niet gekozen, maar het zal toch voorbereid moeten zijn als het een stabiel, welvarend en democratisch staat wil worden. Dat is waar Eritreeërs (zowel in Eritrea als buiten het land) voor aan het knokken zijn. Maar eerst moet Eritrea de crisis van de afgelopen jaar doorstaan. De afgelopen 2 jaar is daar veel aandacht aan besteedt. Dat sommigen na 10 tot 15 jaar het land gediend te hebben het land willen verlaten is begrijpelijk. Dat jongeren die niet eens hun middelbaretschool hebben afgemaakt het land verlaten is een gevolg van alles wat hierboven staat. Elk weldenkend persoon weet dat in dit soort tijden de nationale veiligheid voor gaat. Toch betekent het niet dat er niks wordt gedaan aan het ontwikkelingen van de bevolking en met name de jongeren en kinderen. De overheid van Eritrea heeft enorme successen geboekt met een heel laag budget, zonder al te veel staatsschuld, met sancties tegen zich en met vooral eigen mankracht (de jongeren). Een klein voorbeeld hiervan is het behaalde succes wat betreft de millenniumdoelstellingen; Eritrea is een van de weinige landen die op het goede spoor is om haar doelen te behalen en zij loopt zelfs op een aantal punten voor op de doelstellingen. Ik zal in mijn volgende artikel hier meer over uitweiden.

Uiteraard roepen de zogenaamde oppositie, met name online, dat Eritreeërs worden onderdrukt. Echter kun je iemand die je hebt opgeleid, zowel theoretisch als militair, niet onderdrukken. Je kunt iemand die zijn land vrijwillig aan het verdedigen en aan het opbouwen is niet onderdrukken. Je kunt de zonen, dochters, zussen, broers, nichten en neven van de legendarische onafhankelijkheidsstrijders niet onderdrukken. Zij zijn zich maar al te bewust van de noodgedwongen situatie waar Eritrea in zit. Zelfs Eritreeërs die het land hebben verlaten keren zich niet tegen hun land. Een van de redenen is omdat deze jongeren weten dat Eritrea een regering heeft zonder rekeningen in Zwitserland en dat dezelfde regering op hetzelfde niveau leeft als haar mensen.  Deze groep zal niet veel naar buiten treden gezien de dreigingen vanuit bekende NGO's en zogenaamde oppositiegroepen om ze het land uit te zetten als ze met de Eritrese overheid sympathiseren. De eenheid en saamhorigheid wat tijdens de 30-jarige strijd voor onafhankelijkheid is samengesmolten is niet zomaar met politieke spelletjes te elimineren. Nieuwe politieke partijen vormen en verkiezingen organiseren kan praktisch met een paar dagen gebeuren. De vraag is echter of dit een duurzame oplossing is voor de complexe situatie wat ik hierboven heb geschetst.
Conclusie

Eritrese jongeren zullen blijven komen zolang het gemakkelijk is om als Eritreeër permanent verblijfsvergunning te krijgen aangezien de verschillen in kansen en veiligheid in de regio enorm zijn. De situatie kan pas veranderen als de agressie van de VS en haar bondgenoten in de regio stopt en de regionale landen in Oost-Afrikaans beginnen samen te werken zonder buitenlandse bemoeienissen. Het conflict tussen Ethiopië en Eritrea zou hoge prioriteit moeten krijgen door Ethiopië te dwingen om de bezette Eritrese gebieden te verlaten zonder enige voorwaarde, definitief en bindend! Ook zouden de illegale sancties, waarbij geen bewijzen zijn geleverd, tegen Eritrea moeten stoppen zodat het land zich economisch kan ontwikkelen en hierdoor jongeren meer kansen hebben in het land. Als wij Eritreeërs in alle rust onze interne situatie willen verbeteren en veranderen dan dienen wij eerst oplossingen te hebben voor de agressie van buitenaf.

Verder is het duidelijk dat landen als Israël en Zwitserland hun asielprocedure hebben aangepast en daardoor het aantal aanvragen enorm is afgenomen. Ik ben er van overtuigd als landen als Nederland dit zouden toepassen dat ook hier binnen de kortste keren de aanvragen zullen stoppen.


EINDE

Binnenkort Deel II

 
Reageren kan hieronder of via e-mail: m.bahlbi@hotmail.comInhoudelijke reacties op Facebook
 • Mikal Tseggai Hi Messi,
  Een heel goed stuk dat je hebt geschreven! Ik ben het niet met alle punten eens, maar ik vind dat je met goede argumenten bent gekomen en met stof komt voor een degelijk politiek debat over deze kwestie! Keep it up :)


  • Messi Bahlbi Merhaba @ Mikal Tseggai, dank voor je tip. Ik lees graag met welke punten het niet eens bent. Zo kunnen we t debat levendig houden.
   • Mikal Tseggai Je hebt supergoede argumenten over politieke spelletjes die gespeeld worden en de hetze die de VS voeren tegen Eritrea, maar een deel van de verantwoordelijkheid van de push en pull factoren ligt ook bij de Eritrese overheid. Niet de hele schuld en de Eritrese overheid is niet de enige verantwoordelijke, maar dat mis ik soms in je stuk. Ik ben benieuwd naar jouw mening; wat denk je dat de Eritrese overheid kan doen aan de OORZAKEN van het probleem, ipv het probleem zelf, dat is in feite symptoombestrijding. Overigens is wat Meron Estifanos doet geen haar beter want ook zij pakt het probleem totaal niet aan. Ik vind het ronduit verwerpelijk dat zij op zo'n 300 meter van de verblijfplaats van de slachtoffers in de Sinai stond en eigenlijk niks concreets gedaan heeft, zoals te zien in haar film. Ikzelf kan echt mijn hoofd breken over een oplossing voor deze problemen, het is een heel complexe situatie.
    • Messi Bahlbi @ Mikal Tseggai: kan je concreter uitleggen welk verantwoordelijkheid bij de Eritrese overheid ligt/lag en wat hen precies te verwijten valt? Ik wil duidelijk hebben wat het is dat zij hebben gelaten en hoe dit in verband staat met jongeren die migreren. Graag ook aangeven hoeveel effect (in verhouding tot de factoren hierboven genoemd) dit heeft op de jongeren die besluiten weg te gaan. Nu lijkt het alsof je iedereen beschuldigd en zonder dat je de essentie van het probleem benoemd. Ik zal uitgebreid op je vraag reageren maar eerst zou ik graag concreter willen weten wat jij bedoelt zodat ik gerichter kan reageren.


     • Mikal Tseggai Ja sorry, misschien niet duidelijk genoeg geweest. Ik bedoel; je hebt nu allerlei dingen genoemd die de Eritrese overheid heeft gedaan om emigratiestroom te verminderen. De emigratie is een gevolg van een bepaalde oorzaak, bijvoorbeeld de brain drain zoals je in je stuk noemt. Wat zie je als oplossing voor de brain drain en economische problematiek? En (misschien een achterlijke vraag hoor) een oplossing om toch tot samenwerkingsverbanden te komen met relatief welwillende landen als China? Ik stel hele moeilijke vragen, waar ikzelf ook niet 1-2-3 een antwoord op weet; maar een beetje filosoferen kan geen kwaad toch haha

      • Messi Bahlbi Lol idd beetje filosoferen kan zeker geen kwaad, maar nogmaals jij gaf aan dat : "een deel van de verantwoordelijkheid van de push en pull factoren ligt ook bij de Eritrese overheid". Leg concreet uit wat je hiermee bedoelt. Ik zal mee filosoferen maar wel even alles goed ordenen. Dus welk beleid had anders gemoeten en waarom? Daarna kunnen we naar een oplossing kijken. Mss een nieuwe artikel schrijven. Hoor graag van je


 • ...-....Yoo Messi Bahlbi, ik heb net je heldere stuk gelezen en ben het grotendeels eens met jouw analyse. Jouw observaties in Eritrea zijn ook in lijn met mijn ervaringen in 2009. Helaas draait (heel ordinair) iedereen en alles om geld in deze kapitalistische wereld, om het met Clinton te zeggen “It's the economy, stupid". In de komende 50 jaar gaan m.i. de wereldmachten vooral strijden om de controle over de Indische oceaan en de ligging van Eritrea (door de rode zee) is strategisch van groot belang. Met andere woorden, de druk op Eritrea en haar onafhankelijkheid zal toenemen en ik hoop dat Eritrea de druk gaat overleven. Btw, in lijn met de vraag van Mikal Tseggai, maak ik graag gebruik van de gelegenheid voor een concrete vraag. Inhoeverre speelt (seksueel/economisch) misbruik door hogere officieren een drijfveer voor de dienstplichtigen om te vluchten? Het gaat mij in deze niet om excessen, die kan je helaas in alle legers vinden. Selam, Hawey!
  • Messi Bahlbi Merhaba @ ...-... ik ben vooral benieuwd waar je het niet over eens bent. Of wat je zou willen aanvullen. Betreft misbruik heb je zelf al beantwoord. Dit is gebaseerd op verhalen van velen vrienden en familie uit Sawa. Don't forget each queen has her Kelashnikov.
   • ...-... Als je mij een aanvulling vraagt, dan denk ik dat corruptie ook een belangrijk push factor vormt. Corruptie was voor de onafhankelijkheid al wijdverbreid in Eritrea en helaas is het de regering niet gelukt om de corruptie c.q. cultuur te bestrijden. Er is namelijk bijna geen eritreer die niet klacht over corrupte (top)ambtenaren!
    • Messi Bahlbi Corruptie als pushfactor is te makkelijk in vergelijking met de punten hierboven. Ja er is corruptie bij ambtenaren, maar het is zeker niet een cultureel probleem. Degene die zich schuldig maken aan corruptie zitten zelf in national service en hebben dus ook geen inkomen. Maakt niet uit welke diploma's ze bezitten. Voor dit soort gevallen is de special court opgezet. De overheid pakt ze kei hard aan. Ze komen met naam en functie in de krant te staan. Meestal moeten ze dan ook een aantal jaar zitten (hangt af van de mate natuurlijk). Er zijn rechters, advocaten en ingenieurs die nauwelijks kunnen rondkomen. Al met al zijn ook zij het slachtoffer van de politieke realiteit in de regio. De meeste doen overigens gewoon netjes hun werk en verwachten dat op korte termijn de situatie zal verbeteren. Maar om te stellen dat corruptie een belangrijke pushfactor is..Nee. Niet in vergelijking met de overige economische en veiligheidsfactoren. Stel dat corruptie helemaal verdwenen zou zijn maar de rest van de situatie niet dan zou er niks veranderen aan de toestroom van jongeren. Stel dat andersom de economische en veiligheidsfactoren wegvallen en corruptie niet verdwijnt dan zouden veel jongeren ervoor kiezen om te blijven. Dit alles alleen om te laten zien wat ik met 'belangrijk' bedoel.
     • ...-... Jaa, Messi Bahlbi, ben ook zeer benieuwd! Hopelijk kan je ook aandacht besteden aan inhoeverre de repressieve kant (zwaar onderwerp) van de regering een push factor vormt, in het bijzonder ten aanzien van minderheden. Selam, hawey!
     • Messi Bahlbi Merhaba ...-....Dankjewel! Selam ...-...: Ik kan je zeggen dat als ik vond dat repressie in hoge mate een rol speelt dan had ik het in dit artikel gezet. Er staat al een deel over onderdrukking (repressie). Dit wordt als belangrijkste reden opgegeven bij asielcentra (omdat ze al weten wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning). Westerse media en oppositiegroepen gebruiken dit om een beeld over Eritrea te schetsen wat op leugens gebaseerd is. Dit probeer ik juist te weerleggen in mijn artikel. Dus naar mijn idee speelt repressie een minimale tot geen rol in besluiten om weg te gaan. Maar dat wil niet zeggen dat er geen misstanden zijn of dat er geen individuen zijn die hun macht misbruiken. Kes b Kes zullen deze mensen aangepakt worden.
       

  ...-...  @ Messi Bahlbi, Ja eens, er zijn mensen die misbruik maken van de asielprocedures. Maar je onderschat de rol van repressie denk ik, want geen mens wil in angst leven. We kunnen toch niet meer ontkennen dat bepaalde groepen, bijvoorbeeld kritische intellectuelen (tegadelti), worden onderdrukt. Sommigen zitten al meer dan 10 jaar vast zonder proces en bezoek (lijkt wel Guantanamo Bay). Ik wil niet de geëmancipeerde moraalridder uithangen, maar waarom worden johovagetuigen of homoseksuelen (extra) onderdrukt? Eritrea hoeft niet de Amsterdam (met alle respect) van Afrika te worden, maar een overheid hoort haar burgers gelijkwaardig en menswaardig te behandelen. Als wij (behorend tot minderheden) in diaspora terecht opkomen voor gelijke rechten en kansen, dan kunnen wij (behorend tot meerderheid in Eritrea) minderheden ook gelijke rechten en kansen geven, toch? Het begint op een marathon-debat te lijken, bro:)
  • ...-...2 @...-... .Individual security versus National security, wat is de alternatief and the consequence? Religie is een dogmatische indoctrinering, dat een nadrukkelijke bedreiging kan vormen in regards to the values, ideas and believe of Eritreanism, which should be prioritized in this era of nation building process. Religie heeft altijd een belangerijke rol gespeeld in Eritrea, maar het is absoluut van belang dat we need to strenghening and re-nurture our NATIONAL IDENTITY and dat wordt momenteel behoorlijk verstoord door jehova, pentecostal en al die niewe religies, (when it comes to security dillemas). The state should be considered as the central- unit of providing security: zijn stabiliteit is the main conditions of protections for its citizens, from any kind of threats. Bolstering the national authorities should be the main strategy to safeguard the protection of citizens. furthermore, de Westerse wereld in the process of building a viable democratic country was verdeeld in class differences, waarin africa is verdeeld in religie, tribal, ethiniceit, rrace, regional priviliges. Fact is - its a hell of a job to unified the nation peacefully under one umbrella.
   • ...-... ...-..2 YES, it’s a hell of a job! Yes, stability and sovereignty should have first priority. Yes, there are alternatives without negative consequences, i think! The government could give, much higher, priority to the realization of a peace-agreement with Ethiopia, resulting in a trade-agreement. This allows the economy to get a boost and citizens can have perspective (HOOP) to build a democratic, peacefully nation under one umbrella!

  • ...-...2 You emphasized on the economical factors, yet reminds me that these are not the only plagues in somewhat the most troublesome areas in sub- Saharan Africa. Isaias Afewerki is a traditional realist, and he predominantly questioned the role of the International community and this antagonistic attitude does not resolve our daunting challenges(he might know, but the average citizens doesn't), to a certain extent. It's very important to know 'how to maintain the respect and loyalty' of the Eritrean people during hardship, which I think the government has failed to control miserably, due to the number of people in exodus. There is debate over how much consideration should be given to actual consequences, foreseen consequences and intended consequences. This conundrum remains to be unresolved. However, its has much to do with the potential foreseeable future of Eritrea as a sovereign nation and how they clarify it to the people inside. If people have HOPE in particular the younger generation, then there is no cause that can derail them to be part of the nation building process. Indeed, I emphasize on the relationship between the society and the vanguards, which is insufficiently coped.

   • Messi Bahlbi Merhaba @ ...-...2 Er zijn 2 zaken waar ik op gefocused heb waarom jongeren weggaan, 1. economisch gedeelte en 2. (in)security gedeelte. Check het gedeelte conflictgebieden en familiedruk. Wat betreft de afstand tussen het bestuur en de bevolking ben ik het niet met je eens. Eritreeers in het algemeen weten waarom Eritrea is zoals het is. Echter kan je niet verwachten, zo jong en zo ambitieus dat ze zijn, dat ze zichzelf blijven op offeren. En dat weet de overheid als geen ander vandaar dat er intern nu veel hervormingen gaande zijn. Merhaba ...-..., wat betreft onderdrukking ben je nu gelukkig wat duidelijker. Ik weet dat je geen moraalridder wil uithangen en alleen duidelijkheid wil. Echter mijn hoofdvraag blijft: Wat zorg ervoor dat jongeren blijven vluchten? Speelt het feit dat G15 vastzitten een belangrijke rol in? Of het feit dat op dit moment geen nieuwe geloofsstromen worden toegelaten? In hoeverre heeft dit invloed op de massa? Los van of ik wil opkomen voor de rechten van de minderheden zoals jij het noemt, ik benoem slechts wat de belangrijkste redenen zijn voor het feit dat jongeren vluchten. Ik heb zelden meegemaakt dat iemand weg wil om een andere politiek richting wil volgen of omdat iemand een nieuwe kerk wil openen. Als je het beleid van PFDJ zou checken wat betreft de echte minderheden en minderbedeelden ( etnisch groeperingen, vrouwen en kinderen) dan zouden we een hele andere onderwerp hebben. Dat is hoe gaat de regering om met minderheden? Dat kan idd een nieuwe artikel worden. Dus ik onderschat niet dat we heel veel uitdagingen hebben wat betreft minderheden en religies, maar het effect is minimaal en zodoende niet te vergelijken met de belangrijkste factoren.

    • Messi Bahlbi @ ...-..., Betreft peace agreement met Ethiopië. Er is maar 1 land die niet wil dat er vrede is tussen Eritrea en Ethiopië. En dat is de Verenigde Staten van Amerika. Ik heb dit uitgebreid besproken hoe ze dit proces hebben gesaboteerd. Hoe wil je handelsverdragen tekenen met iemand die jou huis bezit?? Eritrea heeft geen enkel belang bij de situatie zoals het nu is. Eritrea heeft al meerdere malen duidelijk gemaakt, '"als Ethiopië onze grondgebied vanavond verlaat dan kunnen we morgenochtend al handel drijven". PR machine van Woyane en VS is heel sterk, het laat zelfs sommige Eritreeërs denken dat het Eritrea is die niet wil samenwerken. Ten tweede: Ethiopië heeft in opdracht van de VS, persoonlijk, ervoor gezorgd dat Eritrea sancties krijgt opgelegd. Sorry maar naar mijn idee ben je veel te onrealistisch om te denken dat je handel kan drijven terwijl ik de vijandige opstelling jegens Eritrea heb omschreven.

     • ...-...2 @ Messi Bahlbi my brazer Iets weten, is geen concrete uitganspunt om iets te kunnen verzekeren, vandaar dat jongeren geen perspectief hebben op een toekomst dat zich kan compenseren met het individuele leven. En de overheid heeft er niet in kunnen slagen ''currently'' omdat aan te kunnen pakken. Het is nog jong en fris maar de capiciteit van onze instituties moet zich der mate verbreden dat het de verzoekingen kan minimaliseren. Zoals jij eerder hebt vermeld afgelopen tijd hebben een aantal hervormingen plaats gevonden, dus dat kan alleen maar beter. Basically, I just attempted to extend a piece of your thoughts based on a critical view of point, so we can lift and strengthening each others thoughts. Brilliant article and hope to see more. Thank you...

        

  • ...-...2 @ Messi Bahlbi Weet je wat ik apart vindt van deze bron en wat ik regelmatig te horen krijg is het feit dat deze Eritreers toch altijd behoorlijk wat centjes bezitten. Dus tot hoeverre gaat het om het economische belang? Ligt de verzameling van het geld alleen als een uitgang voor hun ''benarde leven'' of gaat het erom dat het niet sustainable is, aangezien deze deserters van buiten worden gesponserd?

   • Messi Bahlb @ ...-...2 , wij zijn een collectieve samenleving waarbij wij het beste voor hebben voor onze familie en kennissen. Wanneer zich een kans voordoet om onze familie betere kansen te bieden in het buitenland, dan maken de meeste daar gebruik van. Dit zegt niks over of diegene rijk of arm is. Iedereen weet ook dat dit soort beleid vroeg of laat gaat veranderen dus maken wij daar vaak gebruik van tot het nog kan. De vraag is hoe ga je als staat om met deze situatie en hoe bewust zijn je mensen die weggaan. Wat je al in je eerder comment schreef is dat mensen gunstige vooruitzichten willen (hoop/zekerheid). Er rust voor ons een grote taak om ook in Eritrea te investeren voor de komende generaties.


   • ...-... @ ...-...2.....which mountain of problems do you see? Messi Bahlbi.....het bestaan van de mogelijkheid om zonder aanklacht/proces te worden opgepakt vind ik wel behoorlijk onderdrukkend. Wat betreft het conflict met Ethiopië, zou Eritrea met veel meer gevoel voor urgentie kunnen lobbyen voor vrede richting de internationale gemeenschap.....toch?? De nieuwe regering van Oekraïne is momenteel ook langs deze weg bezig (weliswaar met de hypocriete steun van het westen) om Rusland te dwingen tot vrede en samenwerking. Je hebt een goed debat ingang gezet, hawey!

   • Messi Bahlbi @ ...-... kemey wilka? Bedankt voor je bijdrage aan het debat! Wat betreft onderdrukking ben ik volgens mij helder. Ik denk niet dat dit een grote rol speelt bij het besluit om weg te gaan. Ik val in herhaling. Als jij dat wel zo vindt overtuig mij waarom en hoe. Betreft grensconflict denk ik dat de argumenten duidelijk zijn. Ik probeer je het perspectief van Eritrea te laten zien: Jij en je buurman zijn het niet eens over welk grond bij jou hoort of bij hem. Jouw buurman valt je huis binnen, verkracht je kinderen, vermoord er een paar en jij vermoord ook zijn kinderen, hij gaat veel verder binnen je huis dan waar de ruzie om ging en wordt gestopt door een bemiddelaar. Van deze bemiddelaar is jouw buurman van 97% afhankelijk. Deze bemiddelaar geeft aan dat jullie naar een rechter moeten en jullie tekenen dat elk uitkomst van de rechter bindend is en dat de bemiddelaar zal garanderen dat wat de rechter uitspreekt uitgevoerd zal worden. Tot die tijd mag jouw buurman de grond bezitten waar jullie om vochten. De rechter spreekt uit dat de grond waar jullie om vochten van jouw is en verzoekt jouw buurman om naar zijn plek te gaan. De bemiddelaar geeft aan dat de rechter een verkeerd besluit heeft genomen en vraagt of dit herzien kan worden. Jouw buurman accepteert het besluit niet en daarna "in principe wel", maar wil pas weg gaan nadat er meetings plaats vinden. In de tussentijd terwijl hij jou grond bezit heeft jouw buurman meerder invallen uitgevoerd, aanslagen gepleegd en actief gewerkt om sancties op te leggen. Het ergste is dat het allemaal in opdracht van de bemiddelaar is. Dus de bemiddelaar heeft de sleutels in handen! Je kan vast zelf invullen wie deze bemiddelaar is en wie jouw buurman is. En dan verzoek jij "ga toch met hem praten". Je zou er een tekenfilm over moeten maken. Eigenlijk is het gek dat wij het hierover moeten hebben. We moeten het hebben over hoe gaan wij ons organiseren om onder deze omstandigheden toch wonderen te verrichtten zoals we dat vanaf de jaren 70 hebben gedaan. Hmm Oekraïne...laat ik zeggen dat ik alles wens behalve zoals die pseudo regering in Oekraïne handelt. Maar laten we niet afglijden naar voorbeelden die het debat nog breder maken.
    • ...-... artificial economy vs grass roots economy. Are two contrasted method of building an economy. One designed by the West and one by Eritrea... The ostensibly scenario would create an economical integration that is not not sustainable and secure enough... One is build by foreign investment and one is done by state revenue and complies tobthe ideas values and believe of the Eritrean people I think that is even superficial info... In addition it could give problems on the rights, souvereignty, trade-agreements etcetera

     • ...-...@ Messi Bahlbi.......graag gedaan, bro! Alles beter dan de vorige regering van Oekraïne, waarvan de president met zijn hofhouding de staatskas leeg heeft geplunderd ten koste van zijn volk. Maargoed, dat geheel terzijde! De rest van de wereld bestaat (gelukkig) niet alleen uit de buurman&bemiddelaar, om met jouw metafoor te spreken. Ik ben het met je eens dat het gedrag van de buurman niet deugt, maar soms moet je wijzer zijn dan je buren. De onafhankelijke houding (mij ook zeer veel waard) van de eritrese regering is logischerwijs voortgekomen uit de eenzame onafhankelijkheidstrijd. De vrijheidsstrijders hebben de (ongelijke) strijd puur op eigen kracht moeten voeren. Echter, we leven in een wereld die steeds verder globaliseert en van alle landen ook een instelling van afhankelijkheid eist. Voor de duidelijkheid, onafhankelijkheid van Eritrea is wat mij betreft ook ononderhandelbaar, daarvoor is veel teveel bloed gevloeid. Het gaat mij erom dat Eritrea (stapsgewijs) groeit naar gezonde wederzijdse afhankelijkheidsrelaties met haar buren en de rest van de wereld (waarin alles en iedereen steeds meer afhankelijk wordt van elkaar). Je doelt met de wonderen uit de jaren 70 toch niet op een militaire overwinning? Diplomatiek heb je mij100% aan je zijde....beruk meshet!
      • Messi Bahlbi @...-... keep it up bro . Om te zorgen dat we naar de volgende stap , namelijk de oplossingen, kunnen gaan moeten we deze discussies voeren. Een gezond discussie ben ik altijd voor! Oke diplomatiek: helemaal met je eens. Echter bedoel ik met mijn verhaal niet dat Eritrea haar diplomatieke relaties niet moet versterken. Diplomatie heeft al een hoge prioriteit sinds de jaren 70. De Eritrese strijd was niet alleen een gewapende strijd maar vooral ook een politieke (diplomatieke) strijd. EPLF was overal ter wereld bezig om progressieve bondgenoten te vinden. Ook nu is het kei hard bezig om progressieve bondgenoten te maken en behouden. Zie de nieuwe missies en diplomatieke bezoeken van de EU, Rusland, Turkije, China etc. Ook haar buren als Sudan, Yemen, Egypte zijn er goede diplomatieke banden. Nou wil ik niet doen alsof het allemaal optimaal is, maar er is veel beweging. Maar het verhaal van het grensconflict wordt echt gesaboteerd door de VS, kijk als je wil wikileaks hierover na. Eritrea wil vrede. Dit is in het belang van beide bevolkingen. Eritrea wil handel drijven en de Poort Assab in gebruik stellen tegen betalingen. Ethiopië en de VS dromen nog van een Ethiopië met een eigen Poort. Hier gebruiken ze de bezetting van Badme voor (als onderhandelingsmiddel). Eritrea doet niet mee in dit soort spelletjes, omdat het niet in ONS belang is, maar focused zich op het opbouwen van de grossroots economie. PR machine van de VS en Ethiopië blijven hameren op het afschilderen van Eritrea als de bad boy van de regio en dat lukt ze aardig. Maar wij Eritreeërs dienen beter te weten dat hun PR machines naar hun belangen handelen. Nogmaals Eritrea wil niets liever dan een regio met vrije handel, maar dit moet niet ten koste gaan van onze soevereiniteit. Dus ik heb t specifiek over Ethiopie (VS) die niet WIL dat het grensconflict opgelost wordt.

   • ...-...3 ·
    Goed stuk, goede opbouw en met bepaalde punten ben ik het zeker eens. Maar Lets be fair, de meeste vluchtelingen vluchten vanwege de veel te lange dienstplicht. Het gebrek aan kansen voor onze jeugd is schrijnend. Er is sprake van een massale exodus, welke eerst nog ontkent werd door pfdj. Ik vind dat je in je stuk amper kritisch bent op de Eritreese overheid, welke dankzij het land af te sluiten voor het westen in een slechte onderhandelingspositie heeft gebracht tav de algiers agreements. Het opsluiten van journalisten, politieke tegenstanders, christelijke minderheden en het goede contact met paria staten als Iran en destijds khadaffi doet eri geen goed. Het beste is Eerlijke verkiezingen en het stoppen van de repressie, zodat we met een schone lei kunnen beginnen. Einde aan de sancties, investeren in eritrea met de un die ons dan steunt als ethiopie ons weer aanvalt. Communicatie en jezelf openstellen is beter dan jezelf afsluiten van de rest van de wereld. Nog paar vraagjes. Je was vorig jaar stage in eritrea, WRm hb je niet in sawa daarna gediend? Hoezo kies je ervoor om enkel daar stage te lopen, je vindt die jarenlange dienstplicht genoodzaakt zeg je, geef het goede voorbeeld! Waarom zou het westen, wat de immigratie wetgeving doorgaans strenger heeft gemaakt en zelfs Afghanen en Somaliërs terugstuurt, uitzonderingen maken voor eritrea?
    • Messi Bahlbi Merhaba @...-...3 dank voor je deelname aan de discussie. Echter heb ik de punten die je hierboven noemt al besproken. Lees aub ook de reacties zodat je gericht kan reageren. Hou aub de hoofdvraag aan: waarom blijven de jongeren vluchten? Ik zou graag in een latere stadium over de oplossingen ( jouw voorbeeelden verkiezingen en communicatie en jezelf openstellen) willen praten. Dus maak voor mij aub eerst helder wat je argumenten zijn dat ze vluchten zodat wij dat hoofdstuk kunnen afsluiten. Hoor graag van je

     • ...-... @ ...-...3 ter info: helaas heeft de geschiedenis uitgewezen dat je niet kunt bouwen op de bureaucratische VN(grootste&leegste huls van de wereld). Zie ook haar recentelijk handelen m.b.t. Syrië en Oekraïne!


   • ...-...3
    De argumenten dat ze vluchten, is natuurlijk de jarenlange dienstplicht tegen een hongerloon. Wie wil er nou min 10 jaar in sawa zitten, terwijl die jong is. Het gebrek aan kansen en een toekomst. Everybody want to become somebody. De militaire dienstplicht is onderdeel van de repressie, het is niet verkeerd om je land te dienen, maar het moet wel in verhouding zijn. Het leven in eritrea is zwaar, een tekort aan alles denk aan water, grondstoffen en een te groot gedeelte welke onder de armoedegrens leeft. Nu jij mijn vraag, waarom gebruik jij eri als stage/vakantieland? Hoezo ga jij niet in de militaire dienstplicht? Way 2 easy om een beetje aan de zijlijn te roepen dat de overheid geen blaam treft, terwijl je zelf in Amsterdam studeert, werk leeft en je kansen pakt. Wat maakt jou beter dan onze broeders en zusters in eritrea, dat jij die voorrechten wel hebt? Tevens stipte je ook eerder de g11 aan in je comments, wat zou je zeggen tegen de kinderen van de zonder goede reden vastgezette Eritreese helden, die een grote rol hebben gespeeld in de bevrijdingsoorlog. Zou je ze in de ogen kunnen kijken, en ze vertellen dat hun ouders terecht zitten?
    • Messi Bahlbi @ ...-...3 gelukkig zijn we het over eens dat ze hier naartoe komen voor betere kansen en dat de oneindige dienstplicht het leven zwaar maakt in Eritrea. En dat ze geen politieke asielzoekers zijn. Ik heb mijn best gedaan om uit te leggen dat dienstplicht noodgedwongen langer dan 18 maanden in stand wordt gehouden in het belang van de nationale veiligheid met alle details van de dreigingen en recentelijke voorbeelden. Ook de regering wil af van deze situatie, echter worden ze van alle kanten gesaboteerd. Als jij het als onderdrukking ziet beargumenteer dan waarom en hoe. Ben je het bijvoorbeeld eens dat Ethiopië en de VS het grensconflict saboteren? Maak concreet waar je het niet over eens bent. Ik sta ervoor open. Zoals je ziet probeer ik rationeel een antwoord te vinden waarom jongeren vluchten. Slechts een observatie zonder te veroordelen. Ik geef zelfs aan dat ik begrip heb voor hun keuzes. Verder ga ik niet in op irrelevante persoonlijke vragen. Not my style. Ik vertrouw erop dat jouw bijdrage aan je land wel aanzienlijk is. Hou dat zo, maar voor nu totaal irrelevant. Nogmaals we proberen een antwoord te vinden waarom jongeren vluchten.

     • ...-....3·
      Het is net welke inhoud je aan het woord politiek vluchteling hangt. Als je je land ontvlucht, om dienstplicht (slavenarbeid) te voorkomen, en je niet terug kunt, omdat je anders vervolgd/ gevangengezet wordt ben je een politieke vluchteling die niet kan terugkeren. Uiteraard saboteert ethiopie de situatie, enkel door ons grondgebied (toegewezen aan ons Door onafhankelijk orgaan) te bezetten, en het enige belang dat de vs heeft zijn haar eigen belangen. Nu we tot een consensus gekomen zijn, waarom jongeren vluchten graag jouw beeld/visie/ idelogie op de toekomst van eritrea. Ik zal mijne alvast delen. Om verder te komen, dienen we eerst schoon schip te maken. Het vrijlaten van alle politieke gevangen, zoals dawit Isaac en petros solomon. Dit zijn enkel 2 voorbeelden: http://m.aljazeera.com/story/20135913352747625. We moeten af van de dienstplicht in deze vorm, wanneer we met ethiopie in oorlog raken zullen we hoe dan ook ons land verdedigen, net als tijdens de grensoorlog in 1998. Tevens dient de Eritrese grondwet alsnog ingevoerd te worden, welke ruimte geeft aan andere politieke geluiden en mensenrechten. Het belangrijkste: het aftreden van isaias voor een nieuwe door het volk gekozen president. Daarbij de relaties verbeteren met het westen en zoeken naar een politieke oplossing met ethiopie, waarin we ons diplomatiek hard maken voor een Ethiopische terugtrekking op Eritrees grondgebied. Vierjaarlijkse verkiezingen. Buiten beschouwing gelaten zaken als stoppen van de vervolging van christelijke minderheden en een terugkeer zonder rechtsvervolging van deserteurs, daarvoor aanvullende afspraken maken met landen met een hoge Eritreese populatie als isreal, de Arabische landen en het westen. Of je nou pro pfdj bent if midden of tegen, het moge duidelijk zijn dat huidig beleid en politiek klimaat zorgt voor een massale vluchtelingenstroom met alle tragediën daarbij inbegrepen (lampedusa, Sinaï), voetbalelftallen en sporters, een grote verdeeldheid onder eritreers, een geremde economie, een slechte relatie met de rest van de wereld (sancties). We need change!


   • Messi Bahlbi @ ...-...3 Wat is een politieke vluchteling? Uit het VN vluchtelingenverdrag: " Een persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of zijn politieke overtuiging ". Kan jij mij overtuigen dat zij bij een van deze groepen horen? Nee tot nu toe niet. Dat ze het beter willen hebben zijn wij het over eens, maar dan zijn het (de meerderheid) toch echt economische vluchtelingen. Ik ken persoonlijk genoeg gevallen waarbij jongeren gewoon terugkeren na een spijtbetuiging dmv het invullen van een formulier. Je kan dit navragen bij jou kennissen in Eritrea. De overheid heeft geen tijd, geen budget en geen belang om de jongeren die terugkeren vast te zetten. Zij willen juist dat deze jongeren terugkeren en investeren in hun land. Dus (nog) niet te vroeg juichen dat wij een consensus hebben bereikt. Ten tweede jou artikel van Amnesty International is gebaseerd op geen enkel bewijs. Puur gebaseerd op de zgn oppositie. Amnesty heeft zo vaak van cijfers gewisseld dat wij geen idee hebben wat nu uiteindelijk hun schatting is. De ene keer is het 2000 en dan weer 3000 en dan weer 10.000. En het valt hun heel zwaar om te zeggen dat de cijfers nergers op gebaseerd zijn en slechts als PR-campagne dienen. Probeer dus ook kritisch te kijken naar de informatie die je krijgt voorgeschoteld. Stuur bijvoorbeeld een keer een email naar Amnesty en vraag hoe ze aan deze cijfers komen. Ik ben overigens wel blij dat je inziet dat Ethiopië de vrede saboteert. Bewaar jou visie gedeelte nog even aangezien we de huidige situatie eerst tot in details hebben besproken. Ik zal hier in de toekomst uitgebreid op ingaan.
    • Messi Bahlbi @ Samuel Ernesto Een kern van waarheid is heel wat anders dan essentie. Ik benoem het als een essentieel onderdeel van de huidige situatie. Je kan het bagatelliseren zoveel en zolang als je wil, maar dat neemt niet weg hoe onze regio aan elkaar verbonden is. Volgens mij hebben wij het over waarom jongeren vluchten. Natuurlijk zal een kleine minderheid ook gegrond politiek zijn, alleen is dit niet de reden waarom de meerderheid vlucht of waarom jongeren die niet eens naar Sawa zijn geweest weggaan. Ik heb duidelijk proberen te maken dat de meerderheid komt uit armoede, oftewel voor een beter leven. Heeft niks met politiek te maken. Alle vragen die je stelt over de huidige situatie zijn interne uitdagingen en als ik het idee had dat het een grote rol speelt bij het besluit om weg te gaan dan had ik het benoemd. We proberen nu een antwoord te vinden waarom jongeren vluchten. Kan je mij overtuigen dat het te maken heeft met de grondwet of alle andere vrijheden die je noemt? Zouden ze stoppen te vluchten als deze veranderd zou zijn? Dit is je kans om ons te overtuigen. In mijn observatie ben ik er namelijk niet van overtuigd dat dit een grote rol speelt in het besluit om Eritrea te verlaten. In de comments heb ik dit ook nader benoemt en in het artikel ook.

     • ...-...2 @...-...3 , de meeste jongeren zijn niet geintereseerd in g-15 freedom of speech en al dat soort dergelijke activiteiten. Dat wordt hun aangeleerd door anti-governmental envoys.
      Mensen rechten waar hebben hun het nou allemaal over grapjassen people in africa have more important things than to think about Rights. Gaat toch weg man Messi Bahlbi Zegt dat even tegen die maatjes van je al dat langdradigheid keep it simple....
      Ik ben het er wel mee eens dat je weinig aandacht geeft aan de overheid in je artikel in verhouding met de elasticiteit van ciritici.
        

    • Sennay Ghebreab ·
     Waarschuwing voor de lezer: een langdradige reactie volgt. Je stuk geeft verschillende verklaringen voor de massale vluchtelingenstroom uit Eritrea. De stijl ervan maakt de kritische lezer ontvankelijk voor jouw verklaringen. Dat doe je heel goed. Maar inhoudelijk is jouw stuk in zekere zin arrogant en misleidend. Op geen enkele manier laat je blijken dat je je verplaats in de vluchtelingen waar je het over hebt. Heb je vluchtelingen gevraagd naar hun ervaringen en motivaties? Heb je naar vluchtelingen geluisterd en je verklaringen gebaseerd op wat zij te zeggen hebben? Daar lijkt het niet op, ondanks dat er hier genoeg vluchtelingen zijn om te bevragen. Sterker nog, je suggereert dat dat geen zin heeft omdat deze vluchtelingen verblind zijn door al wat hen geboden wordt door het westen. Bovendien draai je om de hete brij heen. Je haalt allerlei verklaringen aan om een antwoord te geven op je eigen vraag, maar benoemt niet of nauwelijks de meest eenvoudige en vaak meteen ook meest vanzelfsprekende verklaringen. Je beschrijft bijvoorbeeld gebrek aan mogelijkheden voor zelfontplooiing fijntjes als een gevolg en niet als potentiele oorzaak van militaire, economische, of politieke complexiteiten. Ik zou zeggen, denk eens na over de eeuwenoude en ijzersterke principe van Occam - dat de eenvoudigste verklaring de beste is. En pas deze eens toe op wat je zelf waarneemt om je heen, in plaats van kant-en-klare verklaringen over te nemen zoals velen doen. Het kan leiden tot verhelderende, en ja soms confronterende, inzichten over (de vluchtelingenstroom uit) Eritrea.

     • Messi Bahlbi @ Sennay Ghebreab Dank voor je bijdrage. Het is maar net hoe het wil interpreteren. Ik geef in mijn artikel duidelijk aan begrip te hebben voor hun situatie aangezien het veel te lang duurt voordat zij hun eigen gang kunnen gaan en een echte leven kunnen gaan leiden inplaats van in militaire dienst te blijven en 20 euro p maand te vangen. Ik haal zelfs ministers en oudere mensen aan die boven de 40 zijn maar nog steeds in militaire dienst zitten. Dit is overigens geen onderzoek waarbij ik interviews heb gedaan, maar mijn observatie. Enjaa daar zitten zeker ook gevallen tussen van nieuwkomers die ik heb gesproken die heel duidelijk aangeven dat ze hun familie willen helpen die moeilijk kunnen rondkomen. Dit is wat de meeste mij vertellen. Jij bent natuurlijk vrij om ons jouw observatie te delen. Om welke vraag draai ik omheen? Ik kan prima tegen confrontaties en ben bereid om elk woord te verdedigen wat ik heb geschreven en nieuwe perspectieven te krijgen dus als je andere specifieke vragen hebt hoor ik het graag. Fijne avond voor nu
      • Messi Bahlbi @...-...2 Mijn artikel was niet geschreven om critici te overtuigen van een politieke standpunt of om een goede balans te creëren tussen wat de overheid goed doet en slecht doet. Dan zou ik een andere artikel schrijven. Mss doe ik dat ook wel Maar voor nu is welke factoren spelen een belangrijke rol om Eritrea te verlaten.


    • ...-...2 Daarom juist hawena, volgens sommige heeft de overheid een behoorlijk aandeel daarin waar onder andere PushFactors zoals jij het omschrijft. Niet dat ik het met andere eens bent maar meer in de zin de rol van de overheid en waar het naar toe heeft geleid.

     • Messi Bahlbi En daar heb ik in mijn comments al genoeg op gereageerd door mensen uit te nodigen om dat uit te leggen Omdat het naar mijn idee niet opweegt tegen economische en (on)veiligheids pushfactoren.

No comments:

Post a Comment