Saturday, January 30, 2016

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Karaktermoord is de nieuwe journalistiek


Beste mensen, naar aanleiding van een uitspraak van Professor Mirjam van Reisen heb ik een half jaar terug aangiftes gedaan en ben ik een civiele rechtszaak begonnen. Jullie hebben misschien al vernomen hoe de media aandacht was. De toon werd gezet door publicaties van De Volkskrant op de dag van de zitting die het verhaal verdraaiden en mevrouw Mirjam van Reisen als slachtoffer neerzette en mij wegzette als dader. Dit is pure machtsvertoon van een ongekende vorm. Waarom journalisten Marjon Bolwijn en Huib Modderkolk dit doen heb ik geen idee. Het is geen toeval dat een mogelijke achtervolging op mevrouw Van Reisen wat in September gebeurd zou zijn de volle aandacht krijgt op de dag dat Professor Van Reisen voor de rechter moet verschijnen. Direct werd een link gemaakt met een zogenaamde lange arm van Eritrea en met mij waarbij ik weggezet wordt als een radicale Eritreeër die Professor Van Reisen probeert te intimideren. Geen enkel journalist durfde nog mevrouw van Reisen te vragen wat de bewijzen zijn voor haar uitspraak. Waarom ze allerlei beschuldigingen kan maken over Eritrese-Nederlanders zonder deze hard te kunnen maken? Nee de beschuldigende vragen kwamen richting mij. Ik zal een andere keer uitgebreid hierover schrijven. Ik heb dankzij de artikels van De Volkskrant al verschillende bedreigingen ontvangen. Lees hoe De Volkskrant met gestrekt been erin gaat en tracht om karaktermoord te plegen op mijn persoon: ze schreven over mij en over Van Reisen op woensdag 27 januari. Wie intimideert hier nou wie? Oordeel zelf.  

Voor nu wil ik jullie trakteren op reacties van iemand die het verhaal in De Volkskrant logischerwijs geloofde zoals velen. Aan dit soort reacties kan je duidelijk zien hoe de artikels op het publiek overkwamen. De letterlijke reacties van de afzender zijn niet opgenomen omdat hij dat liever niet wilde, maar het eindige goed af met wederzijdse begrip.

Ik werd uitgelachen met sarcastische opmerkingen over dat Eritrea een ontzettend fijn land zou zijn. Met verwijzing naar rapporten van Amnesty en of dat ook allemaal lasterpraat is? Volgens meneer moest ik mij schamen.Dag Meneer ..., Even voor de duidelijkheid waar moet ik mij voor schamen? Ook ik deel uw zorgen over mensenrechten en wil graag dat Eritrea een welvarend en democratisch land wordt. Ik hoor graag van u.


Meneer had mijn antwoord en toon niet verwacht. Eerder had hij scheldpartijen verwacht. Hiervoor sprak hij zijn waardering uit. Hij had aangenomen dat ik mevrouw Van Reisen aan het intimideren en hinderlijk aan het volgen ben. En vroeg wat de reden is dat ik zo opereer.


Meseret Bahlbi Fri 9:31am
De aantijgingen over intimidatie en hinderlijk volgen zijn simpelweg vals. De media verdraait de zaken. Ik heb er absoluut geen enkel belang bij om zoiets te doen en het past ook niet bij mijn opvoeding. Ik ben liefdevol opgegroeid en zou nooit iemand zoiets willen aandoen, ook niet iemand met wie ik niet dezelfde politieke mening deel. Dus ik opereer helemaal niet zoals De Volkskrant beweert maar ze willen dat ik de rechtszaak verlies. Over de stemmingmakerij van De Volkskrant ben ik een artikel aan het schrijven. Onthou dat ik degene ben die het slachtoffer is van smaad en laster. Anders zou ik nooit zo een zaak beginnen. Ik heb er een half jaar van mijn leven voor op moeten geven. Mijn werk en carrière heeft er onder geleden. Dan is het des te pijnlijker dat de media juist mij als de verdachte proberen neer te zetten. Ik ben een Nederlander met Eritrese roots. Op beiden landen ben ik trots. De mensenrechten situatie in Eritrea is een zeer ingewikkeld discussie maar ik zit op een lijn met EU en Nederland, dat verandering alleen vreedzaam en met samenwerken kan. Ik vind niet dat Nederland haar banden met Eritrea moet verbreken. En daar zit het verschil tussen mij en Van Reisen. En dat is ook de reden dat ze van alles verzint over intimidatie van mij persoon. Dat is gewoon niet waar en anders zie ik graag een aangifte tegemoet. Welnu, er is van alles beweert door de media en ze hebben mevr Van Reisen in bescherming genomen, maar wie beschermt mij en mijn familie van valse informatie? We leven namelijk in een rechtstaat en ik heb gebruik gemaakt van mijn recht om mevrouw aan te klagen. Dat lijkt mij de juiste weg. Ik hoop dat u meer duidelijkheid hebt en een fijne dag toegewenst.


Meneer geeft aan dat het mijn recht is om haar aan te klagen en ik leek hem wel intelligent en welbespraakt. Wat hem echter verdrietig maakt is dat ik in een land leef met persvrijheid, zonder angst voor nachtelijke klop op deur. Maar hij wilde weten wat er ingewikkeld is aan de mensenrechten aangezien Amnesty en de VN hierover rapporteren.
 

Meseret Bahlbi 1:22am
Meneer ...., dank voor uw bericht. Er zijn 2 dingen aan de hand. Het feit dat ik mevrouw Van Reisen aanklaag is omdat ik ook vreedzaam wil leven in Nederland. Daarnaast wil ik dat de zaken die door Amnesty worden benoemd ook worden opgelost. Echter neem ik niet alles klakkeloos over wat Amnesty schrijft. Geregeld ga ik zelf naar Eritrea en heb ik met honderden jongeren gesproken. Heb er zelf tot mijn 11e gewoond en mijn afstudeeropdracht ook in Eritrea gedaan. Nog steeds heb ik goede vrienden en familie wonen met wie ik goed contact heb. Naar mijn idee kan ik een redelijk inschatting maken hoe het in Eritrea aan toe gaat en wat de kern problemen zijn. Dus kijk ik kritischer naar rapporten van Amnesty dan de gemiddelde lezers. Er is een deel wat ik herken maar ook veel wat ik niet herken. Daarom hou ik een blog bij en schrijf ik over deze ingewikkelde zaken. Er zijn nog veel onopgeloste zaken als een grensconflict met Ethiopië en zware internationale sancties wat enorm invloed heeft op de mensenrechten situatie en de economie. Dat is een aanleiding maar dat betekent niet dat ik niet kritisch ben richting de regering. Juist door in contact te blijven wil ik positieve invloed uit oefenen. De communicatie tussen Nederland en Eritrea moet blijven. Dat is de enige manier op vreedzame veranderingen. De oplossingen die mevrouw Van Reisen aandraagt zouden ertoe kunnen leiden dat er een civiel oorlog ontstaat in Eritrea. Als ik iets niet wil is nog meer geweld. Ons volk heeft genoeg bloed en geweld gezien. Mevrouw van Reisen is nooit in Eritrea geweest, ze heeft nooit gezien hoe onze ooms (tantes) broers en neven voor onze ogen werden afgeslacht. Ook heeft ze nooit de Eritrese gemeenschap in Nederland bezocht terwijl wij open zijn voor iedereen. Hoe kan zo iemand zichzelf wetenschapper of  Eritrea-expert noemen? Ook al klinkt het logisch voor mij, de zorgen over mensenrechten deel ik volledig. Maar het gaat mij om duurzame oplossingen voor Eritrea uit te dragen. Ik hoop dat ik duidelijk heb kunnen maken waar ik voor sta. Fijne nacht toegewenst.No comments:

Post a Comment